قوانین


با توجه به اینکه کالای ارائه شده در این سایت موجود زنده میباشد ( طبق عرف  معاملات موجود زنده ) پس از ارسال به هیچ وجه معامله قابل فسخ نمیباشد و حتی  تعویض مرجان امکان پذیر نیست .


طبق  روال همیشگی در زمان ارسال از  سلامت مرجان و بسته بندی  برای خریدار  فیلم و عکس ارسال میگردد و با  بهترین و حرفه ای ترین بسته بندی با توجه به مسیر و  درخواست خریدار با هواپیما یا اتوبوس برای خریدار ارسال میگردد .


با توجه به اینکه  موجود زنده هیچگونه گارانتی ندارد این مجموعه تا زمان ارسال مسئولیت کامل  نسبت به سلامت مرجان را دارد و پس از ارسال فیلم و مستندات سلامت مرجان  مسئولیت آن بر عهده خریدار است  لازم به ذکر است طی مدت یک سال گذشته  هیچگونه نارضایتی از بابت کیفیت ، نحوه بسته بندی و ارسال  ابراز نگردیده و  تمامی دوستان نسبت به کیفیت ، نحوه بسته بندی و ارسال مرجان رضایت کامل را  داشته اند .