بابل

ترتیب نمایش:

بابل

مرجان حبابی یکی از مرجان های بسیار زیبا در بین مرجان های LPS  بوده که در   تپه های مرجانی اقیانوس هند یافت می شود و اصولا در رنگ های  سبز و سفید   قابل مشاهده است. این مرجان دارای یک اسکلت سخت بوده و زمانی  که پلیپ های   آن باز می شود کل ساختار اسکلیتی آن را می پوشاند. این مرجان  به میزان  نور  متوسط و جریان آب ضعیف تا متوسط نیاز دارد. برای حفظ سلامت  این مرجان  لازم  است میزان کلسیم، استرانسیم و مابقی عناصر نادر در آب به  مقدار  لازم وجود  داشته باشد. بهتر است این مرجان را به صورت هفتگی با  میگوهای  کوچک و یا  پلانکتون های بزرگ تغذیه کنید.

دسته‌بندی