خانواده همر ( قرنطینه شده کامل )

مرجان همر در رنگ های مختلفی همچون قهوه ای مایل به قرمز یا سبز مایل به قهوه ای یافت می شود. برای این مرجان می بایست یک جریان متوسط و آشفته را فراهم کنید. این مرجان به آب با کیفیت بالا و همچنین میزان نوردهی مناسب نیاز دارد. نور مناسب برای این مرجان نور متوسط می باشد اما میتوان آنرا در معرض نورهای شدید نیز قرار داد اما هرگز نباید آنرا در معرض نور مستقیم و شدید متال هالید قرار دهید زیرا به پولیپ های آن آسیب وارد شده و ممکن است آنرا دچار بیماری ژله قهوه ای کند.

دسته‌بندی