مرجان ها یکی از مخلوقات الهی هستند که در کف دریاها و اقیانوس ها زیست و به سطح سخره ها چسبیده اند. زیبایی طبیعی مرجان ها سبب جلب توجه نگاه ها به خود می گردد.

این زیبایی سبب شده است تا از مرجان ها برای زیباسازی کف آکواریوم ها نیز استفاده شود. البته استفاده از آن ها قواعد خاص خود را دارد و دارای نکات به خصوص جهت نگهداری می باشد.

مرجان ها عمری در حدود 3 تا 6 ماهه دارند و در این مدت نیز با زیبایی چشم نوازی که دارند، زیبایی محیط داخلی آکواریوم آب شور را چندین برابر خواهند نمود.

مرجان ها در برابر تابش نور تغییر رنگ می دهند و سلول های رنگدانه ای موجود در آن ها، عامل این موضوع می باشند.

در واقع این تغییر رنگ یک نوع واکنش دفاعی از سوی سلول های بدن مرجان آب شور به شمار می رود. مرجان ها از نور برای محافظت و تغذیه خود استفاده می نمایند.

 مرجان ها در کنار دلقک ماهی

تغذیه از طریق سیستم نوری

سلول های موجود در بدن مرجان ها از طریق فتوسنتز به تغذیه می پردازند. نور اصلی ترین عامل در فتوسنتز می باشد.

افزایش بیش از حد نور سبب می شود تا میزان اکسیژن تولید شده توسط سلول ها بسیار بیش از حد مورد نیاز شده و منجر به رشد جلبک ها گردد. جلبک ها سبب سمی شدن مرجان ها می شوند.

در طرف مقابل در صورتی که میزان نور از مقدار مورد نیاز سلول های فتوسنتز کننده کم تر باشد، غذای مورد نیاز مرجان تامین نمی شود و مرجان مجبور می شود سلول های فتوسنتز کننده بیشتری را تولید نماید تا غذای مورد نظر تامین گردد.

تمامی این تغییرات بر رنگ مرجان ها موثر است و می تواند از زرد تا قهوه ای را شامل شود. این تغییرات رنگ اهمیت خو دادن مرجان ها به نور را خاطر نشان می نماید.

نمایی از مرجان های کف آکواریوم

دستورالعمل خو دادن مرجان ها

جابجا نمودن یکباره و غیر حرفه ای مرجان ها می تواند پیش از آنکه عملیات جابجایی مرجان ها به اتمام برسد سبب مرگ مرجان ها گردد.

بنابراین بهتر است طبق یک دستور العمل این فرایند را انجام دهیم و کم ترین آسیب را متوجه مرجان های گرانبها و زیبای خود نماییم.

قدم اول انتقال مرجان ها به کف آکواریوم است بدون اینکه سیستم نورپردازی را متصل کرده باشیم. برای چند هفته مرجان را در همین حالت رها نموده تا با شرایط جدید خود وفق پیدا کند.

نورپردازی مرجان ها

نورپردازی مرجان ها

پس از نصب سیستم نورپردازی بهتر است که یک صفحه را در زیر نور و بالای مرجان ها قرار دهید و میزان نور را نیز تا یک چهارم کاهش دهید.

انجام این عمل در حدود چند هفته به طول می انجامد تا مرجان ها با شرایط نوری وفق پیدا کنند. وفق پیدا کردن آن‌ها را نیز می توان از باز بودن پلیپ روی مرجان ها تشخیص داد که به صورت کامل باز شده اند یا خیر.

پس اطمینان از این موضوع می توانیم تا چند سانتی متر، مرجان ها را جابجا نماییم. فرایند خود دادن مرجان ها می تواند ماه ها طول بکشد و این نشان از اهمیت خو دادن مرجان ها به نور دارد.

با توجه داشتن و رعایت نمودن نکات فوق می توانیم یک آکواریوم زیبا همراه با انواع مختلف مرجان ها را داشته باشیم.


  tidalgardens , tankfacts : منابع